Pocetna stranica O nama Djelatnosti Ponuda Noviteti Kontakt
 

Agrocroatia Nova d.o.o. tvrtka za proizvodnju premiksa i stočne hrane,
trgovinu i usluge;
Osnovana: 2006. god.
Sjedište: Sisak, Nikole Tesle 17
Tvornica za proizvodnju premiksa: Sisak, Nikole Tesle 17

 
 

Osnovne djelatnosti

 
• 
• 
• 
• 
• 
Proizvodnja premiksa u vlastitim pogonima;
Proizvodnja stočne hrane u ugovornim proizvodnim jedinicama;
Biljna proizvodnja u ugovornim proizvodnim jedinicama;
Uzgoj i tov stoke u ugovornim proizvodnim jedinicama;
Proizvodnja mesa i konfekcioniranog mesa u ugovornim proizvodnim jedinicama;
 
 
 

Plan proširenja djelatnosti

 


Proizvodnja nazimica u vlastitom repro centru;
 

• 

Proizvodnja prasadi za tov u ugovornim proizvodnim jedinicama;  
 
 

Organizacija proizvodnje ( uzgoj i tov stoke ) u ugovornim proizvodnim jedinicama

 
 

Proizvodnja u ugovornim proizvodnim jedinicama obuhvaća i međusobno povezuje klaster četiri temeljne ugovorne proizvodnje:

 

• 
• 
• 
• 

biljnu proizvodnju
proizvodnju stočne hrane
stočarsku proizvodnju
proizvodnju mesa i mesnih proizvoda
 
 
 

Opredjeljenja

 

 

Biljna proizvodnja

 

 

Obuhvaća proizvodnju ratarskih proizvoda u ugovornim proizvodnim jedinicama ( farmeri ), prvenstveno namjenjenih za proizvodnju stočne hrane;  
 

 

Proizvodnja stočne hrane

 

 

Obuhvaća proizvodnju stočne hrane u ugovornim proizvodnim jedinicama ( tvornice stočne hrane ) prema isključivo vlastitim recepturama za uzgoj i tov stoke;  
 

 

Stočarska proizvodnja

 

 

Obuhvaća prvenstveno proizvodnju prasadi za tov i tov stoke u ugovornim proizvodnim jedinicama
( farmeri ), te predstavlja glavnu okosnicu poslovanja;
 
 

 

Proizvodnja mesa i mesnih proizvoda

 

 

Obuhvaća proizvodnju mesa i konfekcioniranog mesa za trgovinu i ugostiteljstvo u ugovornim proizvodnim jedinicama ( klaonice );
Konfekcionirano meso proizvoditi će se uglavnom pod robnom markom naručitelja;

Izbor kooperanata ( nositelja proizvodnje ) u svim ugovornim jedinicama obavlja se prema točno utvrđenim kriterijima.
Sa koopernatima se sklapaju ugovori u kojima su točno definirani osnovni uvjeti zajedničkog poslovanja ( vrsta proizvodnje, ugovorene količine, broj i vrijeme isporuka, cijena usluge i dr. ), a uz osnovne ugovore definira se i ostala dokumentacija prema zakonskoj regulativi i u skladu s međunarodnim normama kvalitete.

Ciklus proizvodnje u ugovornim proizvodnim jedinicama obuhvaća tri osnovne tržišno funkcijske jedinice:
 
 

 

I nabavu repromaterijala
II organizaciju proizvodnje
III plasman na tržište
 
 

 

I Nabava repromaterijala

 

 

Repromaterijal za proizvodnju u klasteru temeljnih ugovornih proizvodnji, nabavlja se na slobodnom tržištu, proizvodi u vlastitim pogonima ili u ugovornim proizvodnim jedinicama;

Repromaterijal za biljnu proizvodnju nabavlja se na slobodnom tržištu i to prije početka proizvodnje u ugovornim proizvodnim jedinicama s obzirom na sezonski karakter proizvodnje.
U repromaterijal za biljnu proizvodnju ubrajaju se pesticidi, sjeme i umjetna gnojiva.
Biljnja proizvodnja organizira se isključivo za potrebe divizije proizvodnje stočne hrane i/ili
za poznatog kupca po ugovoru. Ovisno o vrsti proizvoda i zahtjevima za kvalitetom, divizija biljne proizvodnje određuje tehnologiju i potrebe za vrstom i količinom repro materijala.

Repro materijal za proizvodnju stočne hrane nabavlja se iz vlastitih ugovornih proizvodnih jedinica ili na slobodnom tržištu, a obuhvaća sljedeće kategorije sirovina:

a) sirovine primarne proizvodnje - nabavljaju se u pravilu iz ugovornih proizvodnih jedinica, a iznimno na slobodnom tržištu;
b) sirovine sekundarne proizvodnje - nabavljaju se iz ugovornih proizvodnih jedinica, a proizvode se od primarnih poljoprivrednih proizvoda iz ugovornih proizvodnih jedinica ili se nabavljaju na slobodnom tržištu;
c) premixi - nabavljaju se isključivo iz vlastitog pogona za proizvodnju premiksa;

Proizvodnja stočne hrane organizira se isključivo za potrebe divizije stočarske proizvodnje ili za poznatog kupca po ugovoru, a količina i vrsta repro materijala nabavlja se isključivo po unaprijed definiranim planovima proizvodnje.

Repro materijal za stočarsku proizvodnju nabavlja se iz ugovornih proizvodnih jedinica, iz vlastitog pogona za proizvodnju premiksa ili na slobodnom tržištu, a obuhvaća:

a) tovni materijal - nabavlja se na slobodnom tržištu ili se proizvodi u ugovornim proizvodnim
jedinicama;
b) stočna hrana - nabavljaja se isključivo iz ugovornih proizvodnih jedinica;
c) premiksi - nabavljaju se isključivo iz vlastitog pogona za proizvodnju premiksa za ugovorne proizvodne jedinice u kojima nositelji proizvodnje imaju vlastitu mješaonu stočne hrane;
d) sijenaža - nabavlja se u pravilu od nositelja proizvodnje u ugovornoj proizvodnoj jedinici u kojoj se organizira tov;
e) silaža - nabavlja se u pravilu od nositelja proizvodnje u ugovornoj proizvodnoj jedinici u kojoj se organizira tov;

Stočarska proizvodnja organizira se isključivo za poznatog kupca po ugovoru ili za potrebe odjela proizvodnje mesa i konfekcioniranog mesa.

Repro materijal za proizvodnju mesa i konfekcionoranog mesa nabavlja se isključivo iz ugovornih proizvodnih jedinica, iznimno na slobodnom tržištu, a obuhvaća:

a) utovljene svinje
b) utovljenu junad

Proizvodnja mesa i konfekcioniranog mesa organizira se isključivo za poznatog kupca po ugovoru i zajedno sa stočarskom proizvodnjom čine osnovu za planiranje proizvodnje i nabave u klasteru četri temeljne ugovorne proizvodnje.
U tu svrhu izrađen je vlastiti softverski program koji unosom ugovorenih količina utovljene stoke, mesa ili konfekciniranog mesa, izračunava potrebe za repro materijalom po visini klastera četri osnovne ugovorne proizvodnje, a na bazi kojih se dugoročno planira proizvodnja u ugovornim proizvodnim jedinicama i vlastitom pogonu za proizvodnju premiksa kao i nabava repro materijala koji se nabavlja na slobodnom tržištu.

 
 

 

II organizaciju proizvodnje

 

 

Proizvodnja se organizira u svim ugovornim proizvodnim jedinicama zbog potreba drugih ugovornih proizvodnih jedinica ili za poznatog kupca po ugovoru.
Svi proizvodni procesi klastera ugovornih proizvodnji obavljaju se u skladu s međunarodnim normama kvalitete, primjenjući najbolja vlastita tehnološka i tehnička iskustva u cilju proizvodnje proizvoda vrhunske kvalitete i ostvarenja dobiti za nositelje proizvodnje u ugovornim proizvodnim jedinicana i za vlastitu tvrtku.
 
 

 

III plasman na tržište

 

 

Prodaja svih proizvoda iz klastera temeljnih ugovornih proizvodnji u pravilu je prodaja poznatom kupcu po ugovoru iznimno na slobodnom tržištu po planiranim očekivanim potrebama tržišta.
Cjelokupna prodaja odvija se putem sektora komercijale koji ima tri divizije:

a) diviziju repro materijala za biljnu proizvodnju
b) diviziju prodaje premiksa i stočne hrane i primarnih poljoprivrednih proizvoda
c) diviziju prodaje stoke, mesa i konfekcioniranog mesa

 
 
 

Prednosti na tržištu

 
• 
• 
• 
• 
• 
proizvodnja u skladu s najvišim tehnološkim dostignućima;
provedba međunarodnih standarda sustava kvalitete kroz sve cikluse proizvodnje;
proizvodnja za poznatog kupca;
obim proizvodnje nije ograničen vlastitim proizvodnim kapacitetima;
inovativnost u poslovanju;
 
  ^ na vrh  
 
2007. Agrocroatia Nova d.o.o. Sva prava pridržana